เกี่ยวกับเรา

ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด โดยวิศวกร สถาปนิก ผู้ชำนาญ

ประวัติการก่อตั้ง

บริษัทแสงดาววิศวกรรมจำกัด (Seangdao Engineering Company Limited : SDก่อตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาท ทะเบียนการค้าเลขที่ 0605556000527 โดยนายปริวัติ  แสงดาว และทีมงาน

จากประสบการณ์ทำงานสิบกว่าปีผ่านมาที่เคยร่วมงานกับบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น บริษัททรงชัยเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัด บริษัทเพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด(มหาชน) บริษัทโตโย-ไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) บริษัทไทยนิปปอน-สตีลเอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์อเรชั่นจำกัด บริษัทไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรมจำกัด(มหาชน) บริษัทไทย-ชินเรียวจำกัด (ในเครือชินเรียวคอร์ปอเรชั่นจำกัด) บริษัทเวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด(ในเครือสหวิริยาสตีลอินดัสตรีจำกัด มหาชน และบริษัทอื่น ๆ ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้ระบบการทำงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO จึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์มาใช้กับบริษัทแสงดาววิศวกรรมจำกัด  เพื่อนำพาองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ ดังสโลแกน "สร้างงานคุณภาพ มาตรฐานสากล บนความพึงพอใจของลูกค้า"

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทที่เน้นมาตรฐานงานก่อสร้างและบริการ

 

บุคลากร

 

 

 • มอบโต๊ะปิงปองให้เด็กนักเรียน
  โครงการเพื่อสังคม

  ปี 2559 โครงการจัดหาโต๊ะปิงปองให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่ขาดแคลนและเสนอความต้องการ จำนวน 5 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
  ปี 2560 โครงการสนับสนุนของเด็กเล่นและขนมปังเวเฟอร์วันเด็กให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล
  ปี 2561 โครงการอาหารกลางวันบ้านพักคนชรานิคมเขาบ่อแก้ว จังหวัดนครสวรรค์(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • แผนพัฒนาองค์กร

  ระยะสั้น 1 ปี
  โครงการขยายสำนักงาน
  โครงการพัฒนาบุคลากร
  ระยะกลาง 3-5 ปี
  โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงพันธมิตร
  ระยะยาว 10 ปี
  โครงการ Hub Inter
Visitors: 855,316